Mayıs 2017

“IEC 61850 OTOMASYONLU ŞALT MERKEZLERİNİN DE PANOLARINI ÜRETİYORUZ”

Elektrik

“Trafo merkezlerinin günümüz gerekliliklerinden olan performansın ve güvenirliğin ethernet ile birleştirilmesi temel hedeftir. TEİAŞ’ın yeni tarzdaki otomasyonlu TM şartnamesi doğrultusunda IEC 61850 standartlarına uygun Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip, İTM-164 referanslı 154 kV Samandağ Trafo Merkezi kapsamında kullanılan panoların kabul, test ve kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca IEC 61850 standardına uygun ITM­155 referanslı 154/33 kV BELEK GIS Trafo Merkezi kapsamında kullanılan panoların imalat, kabul ve testlerini de gerçekleştirdik.”

Devamını Oku

HALOJENSİZ PANO İÇİ KABLO KANALI KULLANIMININ ÖNEMİ

Elektrik

Halojensiz pano içi kablo kanalların kullanımının artması konusunda pano şartnamesi hazırlayan kişilere ve pano kontrolörlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Pano şartnamelerinde pano içerisinde kullanılacak kablo kanallarının özellikleri belirtilirken, alev almama özelliğinin yanı sıra halojen içermeyen yapıda olması gerektiğinin altı önemle çizilmelidir.

Devamını Oku

PLC DENETİMLİ ROTORU SARGILI ASENKRON MOTORUN ROTOR DEVRESİNE DİRENÇ BAĞLAYARAK YOL VERME

Elektrik

Elektrik enerjisine olan talep günbegün artmaktadır. PLC’ ler özellikle endüstriyel ortamlar için tasarlandıklarından bu tip ortamlarda rahatlılıkla çalıştırılabilirler. Otomasyon işlemlerinde PLC kullanımı çokça tercih edilir. Kumanda fonksiyonları yazılım ile gerçekleştirildiğinden farklı uygulamalarda adaptasyon kolay olmaktadır. PLC, birimler arasında bilginin güvenilir ve hızlı akışını denetler, programın çalışması monitörden izlenebilir, arızalara erişimi kolaylaştırır.

Devamını Oku

HVDC (YÜKSEK GERİLİM DOĞRU AKIM) ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Elektrik

Dünya çapında güç talebi geçmişten bugüne büyük bir hızla ve ölçekte büyümeye devam etmektedir. Gelişen teknoloji ile santrallerde ve üretim tesislerinde üretilen bu enerjide uzak mesafelere daha ekonomik ve verimli iletilmesi istenmektedir. Tüm bu talepleri tam olarak karşılamak üzere yüksek gerilim doğru akım (HVDC) teknolojisi kullanılmaya dünya genelinde başlanmıştır. HVDC enerji iletim hattı kullanmak çoğu zaman en iyi ve ekonomik sonuçlar elde edilmesini sağlar. Alternatif akıma göre uzun mesafelerde daha az maliyet ve güç kaybı elde edilir. Bunun yanında AC’ye göre çevreye verdiği zararlar oldukça az seviyededir. HVDC sistemlerde hızlı ve hassas olarak güç ve yön kontrolü sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, HVDC alanında yapılmış ve yapılacak olan çalışmalar ile ülkemizdeki potansiyeli incelenmektedir.

Devamını Oku

NÜKLEER ENERJİ VE TEKNOLOJİSİ -1

Enerji

Günümüzde, elektrik enerjisinin hayatımızı önemli oranda etkilediği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Her geçen gün yaşadığımız teknolojik gelişmelerle birlikte elektriğe olan bağımlılığımız gün geçtikçe artmaktadır. Çağımızda elektrik enerjisinin sürekli ve kesintisiz olması gerekmektedir

Devamını Oku

YAKIN GELECEĞİN ENERJİ PLANI

Enerji

Küresel enerji politikaları, günümüzde ağırlıklı olarak petrol ve doğalgaz tarafından belirlenmektedir. Bu politikaların temelini şekillendiren bölgeler ise rezervler açısından en büyük paya sahip olan Orta Doğu, Orta Asya ve Hazar’dır. Petrol ve doğalgazın aranması, üretimi ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasında küresel anlamda önemli bir rekabet söz konusudur. Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında zorunlu olan temel girdilerin başında, enerji kaynakları yer almaktadır. Sürdürülebilir enerji politikaları, arz güvenliğinin sağlanması ve temin kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra kullanılmak istenen enerji türünün düşük maliyetli, talep edilen miktar ve kalitede topluma arz edilmesini hedeflemektedir.

Devamını Oku

TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

Enerji

Dünya nüfusunun artması, teknolojinin gelişmesi ve bununla birlikte ticaretin küreselleşmesiyle insan topluluğu yeni bir enerji ihtiyacına gerek duymuştur. Buna sebep olarak zaten tükenmekte olan fosil yakıtları bizi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Ayrıca bu gibi fosil yakınlarının dünyada belli ülkelerin kontrolünde olması, gereksiz ve aşırı kullanımı yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini artırmıştır. Halihazırda kullanılan fosil yakıtların ömrünün azalması aynı zamanda çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisi ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin sebeplerinden birisidir. Güneş, jeotermal, rüzgar, biokütle, dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları son dönemlerde ülkeler tarafından tercih edilen alternatif enerji kaynaklarıdır. Ülkemiz de son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına gereken yatırımları yapmaya başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları alt yapısı, ilgili kurum ve kuruluşlar, ülke potansiyeli ve yıllara göre yenilenebilir enerji kaynaklarının durumu incelenmiştir.

Devamını Oku

“ÜÇ BOYUTLU TEKNOLOJİLERİN YARDIMIYLA YAPILACAK DAHA ÇOK ŞEY VAR”

Enerji

“Gün geçtikçe artan enerji talebi ve yenilenebilir kaynaklar konusunda yükselen odak, dünya çapında karasal alanda ve deniz kıyısında yer alan binlerce rüzgar çiftliği projesinin başlamasına neden oldu. İster mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) alanında rüzgar türbini üreticisi, ister sahibi/operatörü olun, Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Çözümleri, rüzgar türbinlerinin geliştirilmesinden rüzgar çiftliği planlamasına, çalışmalarına, bakımına ve şebeke tedarik tablosuna kadar endüstriye yardım için hazır.”

Devamını Oku

ENERJİ KAYIPLARINI ÖNLEYEN KULLANIMI KOLAY, YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİNE SAHİP TERMAL KAMERALAR

Fokus / Test Ölçü

Termal kameralar radyatör performansını test etmek, sızıntıları tespit etmek ya da binaların enerji kayıplarını değerlendirmek için vazgeçilmez araçlardır. Şimdiye kadar, tek dezavantajları maliyetli ve kullanımlarının karmaşık olmalarıydı. Yeni termal kameralar Testo 865 ve Testo 868 bu sorunlara çözüm sunmak için geliştirilmiştir.

Devamını Oku

SİSTEM GÜVENİLİRLİĞİNİ VE TASARRUFLARI OPTİMİZE ETMEK İÇİN KAPSAMLI VERİLER SUNAN LOGGER’LAR

Fokus / Test Ölçü

Fluke 1736 ve 1738 Üç Fazlı Power Logger’lar enerji tüketimini ve güç kalitesini detaylı bir şekilde analiz etmek üzere 500’den fazla güç kalitesi parametresini otomatik olarak yakalar ve kaydeder.

Devamını Oku

6 KABİLİYETİ BİR ARADA SUNAN OSİLOSKOP SERİSİ

Fokus / Test Ölçü

Keysight geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğu Infiniivision 1000 X-Serisi Osiloskopu, kolay kullanılabilir ön paneli ve 6 özelliği birden sunuyor olmasıyla öne çıkmaktadır.

Devamını Oku

ELEKTRİKSEL DONANIMLARIN VE İNSAN HAYATININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİK TESİSAT TEST CİHAZI

Fokus / Test Ölçü

CA 6116N süreklilik, izolasyon direnci, enerjisiz sistemlerde kazık çakarak topraklama direnci ölçümü, enerjili sistemlerde çevrim empedansı ölçümü, enerjili sistemlerde hat empedansı ölçümü, gerilim düşümü ölçümü, enerjili sistemlerde seçici topraklama direnci ölçümü, kaçak akım rölelerinin testleri, akım ve kaçak akım ölçümü, harmonik ölçümü, güç ve güç faktörü ölçümü, faz sırası tespiti olmak üzere bütün bu testleri yapararak, ölçüm sonuçlarını kendi dahili hafızasında saklayabilmektedir.

Devamını Oku

TALAS BELEDİYESİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETMEYE BAŞLADI

Haberler

Kayseri Talas Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini karşılamak için Süleymanlı Mahallesinde 1 MW gücünde güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumunu gerçekleştirdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından, projenin resmi kabulü bu ay içinde (Mart 2017) yapıldı. Bu projeyle, yılda 400 bin TL’nin üzerindeki bir para, Talas Belediyesi’nin kasasında kalacak.

Devamını Oku

İZMİR ELEKTRİK TESİSAT TESİSAT ULUSAL KONGRESİ’NE HAZIRLANIYOR

Haberler

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) adına EMO İzmir Şubesi tarafından 2009 yılından bu yana dört defa düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin beşincisi kapsamındaki III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ile birlikte 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyumların yanı sıra etkinlik kapsamında, ayrıca “Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları”, “SMM Hizmetleri” ve “Yapı Denetim” başlıkları altında özel oturumlar da düzenlenecek.

Devamını Oku

ABB SOLAREX FUARI’NDA 1GW SOLAR INVERTER TEDARİĞİ REFERANSINA ULAŞMASINI KUTLADI

Haberler

Geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleşen 10. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda 1500V DC çözümlerini müşterileri ile buluşturdu.

Devamını Oku

MAKEL’İN DUBAİ ATAĞI

Haberler

Makel Şirketler Grubu, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasalarında müşteri odaklılığı ve geniş ürün yelpazesiyle kendini fuarlarda göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Dubai Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Middle East Electricity Fuarı’na katılan Makel Şirketler Grubu ürünleri ile yoğun ilgi ve hareket gördü. Dünyanın en önemli güç ve enerji fuarlarından olan ve ortadoğu pazarında verimli adımlar atılmasına temel sağlayan bu fuara 22 ülkeden yaklaşık 1.250 firma Kayılım sağladı.

Devamını Oku

MUTLUSAN ELEKTRİK DESTEĞİ İLE “ÖZEL GÜVENLİĞİN YILDIZLARI” ÖDÜLLERİNİ ALDI

Haberler

Her yıl özel güvenlik görevlilerine verilecek GÜSOD (Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği) ödüllerinin bu yıl ilki gerçekleştirildi. Ödüller iki kategoride verildi:

Devamını Oku

PRYSMIAN GROUP TÜRKİYE YENİ TEKNOLOJİLERİNİ SOLAREX İSTANBUL FUARI’NDA TANITTI

Haberler

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, 6-8 Nisan 2017 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul’da yeni teknolojilerini tanıttı.

Devamını Oku

KABLO SEKTÖRÜNÜN İHRACAT ŞAMPİYONU NEXANS TÜRKİYE OLDU

Haberler

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 14 Nisan tarihinde sahiplerini buldu. İhracat şampiyonlarının ödüllendirildiği gecede Nexans Türkiye, kablo sektöründe en çok ihracata imza atan kablo firması olarak ödüle layık görüldü.

Devamını Oku

ENERVİS “DÜŞÜK KARBON KAHRAMANLARI ÖDÜLÜ” ALDI

Haberler

Enervis, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin düzenlediği (SÜT-D); Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve Karbon Ticareti konularını işleyen 4. İstanbul Karbon Zirvesi’ne katıldı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana destekçi, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği’nin (IETA) ise global destekçi olduğu zirve, geçtiğimiz ay İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Devamını Oku

SCHNEIDER ELECTRIC ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKALAR® KONFERANSI’NDA YER ALDI

Haberler

Schneider Electric, bu yıl “Amacını Etkinleştirme” temasıyla gerçekleştirilen ‘Uluslararası Sürdürülebilir Markalar® Konferansı’nın katılımcıları arasındaydı

Devamını Oku

TÜRKİYE AKILLI TEKNOLOJİLERLE BÜYÜYOR

Haberler

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, Türkiye’den ve birçok ülkeden kamu kurumu, özel sektör, akademisyen, enerji, şebeke ve çevre sektör yetkililerini 19-20-21 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde beşinci kez bir araya getirdi. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Birleşik Krallık Başkonsolosu Judith Slatter, Türkiye Enerji Vakfı Başkanı Hasan Köktaş ve HHB Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Devamını Oku

ENGELLERİ KALDIRAN KAPI ZİLLERİ

Ürünler

Herkesin bir gün engelli olabileceğinin farkındalığıyla son teknolojiyi kullanarak ürünler geliştiren Legrand, engelli, bebek ya da hastaların bulunduğu yaşam alanlarında kullanım kolaylığı için yeni nesil kablosuz ve ışıklı kapı zilleri tasarladı. Kapının çalma durumunda uyuyan bir bebeğin ya da yaşlının rahatsız olmamasını sağlamak amacıyla sesli bir uyarı alınmaması için sesi kapatabilme özelliğine sahip Legrand Kapı Zilleri, 36 farklı melodi ve mobil taşınma özelliğiyle kullanıcısına büyük kolaylık sağlamaktadır. Özellikle işitme engellilerin hayatını kolaylaştıran kapı zilleri sesli ışıklı teknolojisiyle bireylerin zevklerini de yaşam alanlarına taşımalarına vesile olmaktadır.

Devamını Oku

Cep Telefonu-Termal Kamera Dönüştücü

Ürünler

Cep telefonunu bir termal kameraya dönüştürmek mümkün. SGE Mühensilik’in sunduğu Seek Thermal Compact PRO termal kamera aksesuarını cep telefonuna takılmakta ve termal ölçüm yapılabilmektedir.

Devamını Oku

İNGİLİZ TİPİ ANAHTAR PRİZ

Ürünler

Sektörünün öncü, yenilikçi ve yüzde yüz yerli markalarından olan Makel, Ortadoğu ve körfez ülkelerinde kullanılan İngiliz tipi anahtar ve priz serisi ürünleri ile yeni pazarlara açılmayı hedefliyor

Devamını Oku

GENİŞ KABLO BAĞI KESİMİNDE HIZ VE RAHATLIK

Ürünler

Kardeş Elektrik, EVO9 kablo bağı kesme ve gerdirme el aleti ile geniş kablo bağı kesimlerine hız ve rahatlık sağlamaktadır. 13 mm genişliğe kadar kablo bağını rahat gerdirme ve kesme sağlayan EVO9’un özellikleri şöyle:

Devamını Oku

MONTAJ DİREKTİF VE YÖNETMELİKLERİ; VARİSTÖR KULLANARAK PROFESYONEL KORUMA

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3):2006-10 yıldırım koruma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini önerir. Bu kontrol yalnız haricileri değil dahili yıldırım koruma sistemlerini de kapsar. Bu tip bir kontrol yapılırken ve belirtilen peryodik izolasyon kontrollerinde, aşırı gerilim koruma cihazlarının koruma fişlerinin de dahil olduğu tüm aktif elemanların enerjiyi kesmeden ve kuruluma müdahele etmeden özel bir aletle kontrol edilmesi avantajlıdır. Örneğin Phoenix Contact Checkmaster, kontrol cihazı olarak kullanılabilir. Checkmaster, yıldırım koruma standardında belirtildiği gibi kontrolün sonuçlarını da belgelendirir.

Devamını Oku

TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama

Elektrik şebekelerinin en önemli güvenlik unsuru olan topraklama alt yapısı layık olduğu önemi son yıllarda edinmeye başlamıştır. Bu bağlamda malzeme çeşitliliği artmakla birlikte uygulama kriterleri de gelişmektedir. Topraklama sisteminde; düşük direnç ve potansiyel dengeleme sağlanabilmesi açısından temel topraklaması ayrıca önem taşımaktadır. Etkin bir temel topraklaması için uygun kesitlerde iletkenler ve iletkene uyumlu bağlantı elemanları kullanılması önemlidir.

Devamını Oku

IEC 62305 STANDARTLARINA GÖRE KORUNMA

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama

YILKOMER risk analizleri yapan, IEC62305 standartlarına göre sistem kurulumunu hedefleyen bir merkez niteliğindedir. Bünyesinde, konusunda uzman mühendis ve uygulamacıların çalıştığı firmamız; AG Parafudr (iç yıldırımlık) Sistemleri, dış yıldırımlık sistemleri, topraklama ve eş potansiyel üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

Devamını Oku

PARAFUDR SEÇİMİ

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama

Uluslararası yıldırımdan korunma standardı TS EN IEC 62305, 200 kA’ya kadar çıkabilen doğrudan yıldırım çarpmalarının nasıl güvenli bir şekilde tutulduğunu açıklamaktadır. Akım, topraklama sistemine bağlanır ve topraklama direncindeki gerilim düşüşünden dolayı yıldırım akımının yarısı iç tesisata bağlanır. Kısmi yıldırım akımı bina içerisine giren enerji hatları (binaya giren enerji hattı sayısı) arasında kendisini bölerken, yaklaşık% 5’i veri kablolarına girer.

Devamını Oku

AKTİF PARATONERLER STANDARDI

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama

Türkiye’de paratonerler ile ilgili bir standart olmayışı nedeniyle, yıllardır kaliteli ve kalitesiz ürün ile üretici arasındaki farkı anlayabilmek mümkün olmamaktaydı. TSE tarafından 27.05.2016 tarihinde kabul edilen TS 13709 (Yıldırımdan Korunma - Aktif Paratonerler) standardı ile birlikte bu işin de artık belli bir nizama göre yapılacak olması, paratoner sistemlerindeki standart dışı malzeme üretiminin ve uygulamalarının önüne geçecektir. Üretimin ve dizaynın belli bir standarda bağlanacak olması, kaliteli ürün ve üreticiyi de beraberinde getirecektir.

Devamını Oku

YÜKSEK RİSK DÜZEYLERİ VE TESİSATLARA ÇÖZÜM

Yıldırımdan Korunma ve Topraklama

Yıldırım, bulutlar arasında veya yeryüzü ile bulutlar arasında meydana gelen çok güçlü bir elektrik akımı ile potansiyel dengenin sağlanması olarak açıklanmaktadır. Yıldırımın meydana getirdiği aşırı gerilimler, %25 ile %40 oranı arasında cihazlarda hasara neden olmaktadır. Diğer geçici aşırı gerilimlerin etkileri ile %60’a varan elektrik hasar oranı, alçak gerilim parafudrunun tesisatlara eklenmesi ile önlenebilmektedir.

Devamını Oku